Kaas en Boter omhoog in prijs PDF Print

Kaas en boter komende jaren in prijs omhoog

De prijzen voor melkproducten gaan de komende vijf jaar omhoog. Vooral kaas en magere-melkpoeder worden op de wereldmarkt duurder. Ook de prijs van boter zal boven het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar komen.

Dat zijn enkele conclusies in het rapport over de landbouwvooruitzichten tot het jaar 2000 dat de Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling (Oeso) maandag naar buiten heeft gebracht. De hogere prijzen vloeien voort uit een vermindering van de overproductie. Ook de beperking van exportsubsidies, zoals die is neergelegd in wereldhandelsafspraken, speelt een duidelijke rol. Bij de Oeso zijn de belangrijkste industrielanden aangesloten, waaronder Nederland.

De prijsstijgingen op middellange termijn, die de Oeso ook voorziet voor graan en vlees, zijn vooral het gevolg van de gestage economische groei in de niet bij de Oeso-aangesloten landen. Vooral de snelle ontwikkeling in Azië leidt tot een grotere vraag naar landbouwproducten.

'Hoofdzakelijk Oeso-landen die weinig ondersteuning aan hun melksector verlenen en die internationaal concurrend zijn, voorzien in de groei van de vraag in Azië en Latijns-Amerika' aldus het rapport. 'Het grootste deel van de exportgroei in melkproducten zal in Australië en Nieuw-Zeeland te zien zijn, terwijl de graan- en vleesexport vooral vanuit de Verenigde Staten zal toenemen', luidt de conclusie. De florissante vooruitzichten hebben in Australië en Nieuw-Zeeland de producenten inmiddels ertoe aangezet hun veestapel te vergroten.

De prijsstijgingen van de meeste landbouwproducten zullen de vraag drukken en tegelijkertijd tot meer productie leiden. Dat zorgt dan weer voor een prijsverlaging. Niettemin zal de gemiddelde prijs voor de landbouwgrondstoffen in de komende vijf jaar in het algemeen hoger zijn dan in de afgelopen periode.

De kaasprijs zal in het jaar 2000 ongeveer 20 procent boven het gemiddelde niveau van de periode 1990 tot 1995 liggen, terwijl boter 25 procent duurder wordt. De grootste prijsstijging ligt voor de magere-melkpoeder in het verschiet. Voor dit product zal over vijf jaar 60 procent meer moeten worden betaald.

Mogelijk zijn de prijzen de komende jaren aan meer schommelingen onderhevig. De Oeso ziet nog tal van ontwikkelingen waarop de organisatie momenteel geen duidelijk antwoord kan geven. Meer flexibiliteit ten aanzien van vraag en aanbod zou de markten sneller kunnen laten inspelen op tekorten en overschotten. Daarmee zouden ook de vooruitzichten op stabielere prijzen op de wereldmarkt verbeteren.

Daarvoor is een verdere deregulering van de landbouwmarkten nodig, luidt het advies. Op internationaal niveau ziet de organisatie hiertoe een goede mogelijkheid in de volgende ronde van handelsafspraken die over drie jaar op de kalender staat.

 

(Bron: ANP, De Volkskrant)

 

Bent u alleen online?

We hebben 6 gasten online

Poll

Hoe kwam u op deze webpagina?
 

Zoekfunctie: